Főoldal

Megjelent: 2018. július 01.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ !!!
A füzérradványi Károlyi-kastély a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében megújítás előtt áll, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy
2018.05.21-től a kastély felújítási munkálatok miatt NEM LÁTOGATHATÓ.
A kastélyparkunk egész évben továbbra is várja vendégeit, 2018. júniustól vezetett parktúrákkal várjuk az Érdeklődőket, melynek időpontjait és az ezzel kapcsolatos információkat hamarosan közzétesszük.

DÍJAK, BELÉPŐK:
Károlyi-kastély épülete: ingyenes
parkolási díj személyautó, motorkerékpár: 200.-
parkolási díj autóbusz: 400.-

Szállás: folyamatosan várja vendégeit!

Mária-Magdolna apartman: max 5 fő, 4000 Ft/fő/éj
Borbála apartman: max 5 fő, 4000 Ft/fő/éj
Franciska apartman: max 5 fő, 4000 Ft/fő/éj
Szállásfoglalás: +36 70 902 32 12

Információ: 06-47-370-078
Információ (szállás): +36 70 902 32 12
email: fuzerradvany@nofnkft.hu
Cím: 3993 Füzérradvány, gróf Károlyi Ede út 1.
weboldal: http://nkvp.hu/

Füzérradvány

H I R D E T M É N Y

Településképi arculati kézikönyv (TAK) és településképi rendelet tervezetének VÉLEMÉNYEZÉSE

Füzérradvány Községi Önkormányzat elkészítette a település Arculati Kézikönyvét és megalkotta a Településképi rendelet tervezetét..
A település honlapján megtalálható Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet tervezetével kapcsolatban, a már szokásos módon tehetnek észrevételt, javaslatot az érdeklődők (a partnerek).
A partnereket Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel, és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017. (VII.07.) önkormányzati rendelet szerint állapítja meg, egyúttal lehetőséget ad számukra a véleményezésre.

A partnerek a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tervezetével – véleményezési dokumentumok – kapcsolatban javaslatot, észrevételt, véleményt tehetnek a Füzérradvány Községi Önkormányzat címére (3993 Füzérradvány, Táncsics utca 11. ) történő megküldésével, személyesen a javaslat, vélemény leadásával vagy elektronikus megküldésével az ugyfelszolgalat@kishutakorjegyzoseg.hu email címre.

A településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelet tervezetével kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett – 2017. december 11. napjától 2017. december 27. napjáig adhatják meg postai levélben (Füzérradvány Községi Önkormányzat 3993 Füzérradvány, Táncsics utca 11. szám) vagy elektronikus levélben (ugyfelszolgalat@kishutakorjegyzoseg.hu). Észrevételeiket, javaslataikat úgy kell elküldeni,hogy az 2017. december 27. napján 16,00 óráig megérkezzen.

A szóbeli tájékoztatás érdekében

lakossági fórum

kerül megrendezésre, melynek időpontja:

2017. december 19. (kedd) 11 óra 30 perc.

Helyszíne: Ifjúsági Tábor Étterme (Füzérradvány, Táncsics utca 12.. szám).

Pandák Pál sk.
polgármester

HIRDETMÉNY
Előzetes tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A.§-nak, valamint Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel, és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 7/2017. (VII.07.)önkormányzati rendeletben meghatározottaknak megfelelően tájékoztatom, hogy a település Önkormányzata megkezdte a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítését.

Egy település karakterét meghatározzák az épületek, melyek részei a hely kulturális örökségének, identitásának. Egy új épület megváltoztatja a tájat, ezért tervezésekor figyelembe kell venni annak hosszú távú hatását környezetére. Egy jó terv törekszik a környezettel való harmonikus egységre, tiszteli és ismeri a múltat, a helyi értékeket és jellegzetességeket képes kortárs kontextusban alkalmazni. Ez azonban feltételezi a tervező és az építtető részéről a tájegység építészeti karakterének ismeretét. Az arculati kézikönyv a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. Jól áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, számba véve városunk építészeti értékeit, hagyományait, táji- és természeti értékeit, az évezredek alatt kialakult regionális sajátosságokat. Ismerteti azon jól meghatározható technikákat, eljárásokat, amelyek alkalmazásával a hagyományos építészeti karakterhez és a településképhez jobban igazodó, arányosabb, esztétikusabb, fenntartható és értékálló épület építhető. A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül! Elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány, de haszonnal forgathatja mindenki, aki érdeklődik településünk építészeti öröksége és jövője iránt.

A Képviselő-testületnek – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően – 2017. október 1-ig kell megalkotnia az településképi arculati kézikönyv alapján a településképi rendeletet.

A településképi rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámberendezések, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet kell készíteni. A kézikönyv a településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti az egyes kerületrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A készülő településképi arculati kézikönyvvel és településképi rendelettel, valamint a kerületi építési szabályzat településképi rendelettel összefüggő módosításával kapcsolatban észrevételeiket, javaslataikat – nevük és lakcímük megadása mellett – a megjelenéstől számított 21 napig adhatják meg postai levélben (Polgármesteri Hivatal 3993 Füzérradvány, Táncsics M utca 11. szám) vagy elektronikus levélben (ugyfelszolgalat@kishutakorjegyzoseg.hu).

Észrevételeiket, javaslataikat ismertethetik a témában megrendezésre kerülő lakossági fórumon is, mely

2017. augusztus hó 4.nap 10 óra 15 perckor<

kerül megtartásra az Ifjúsági Tábor Éttermében (Füzérradvány, Táncsics M utca 12.szám).

Az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek a megadott határidőig a szervezet nevének, képviselőjének, postai és e-mail címének megadásával jelentkezhetnek be az eljárásba.

Köszönet a Füzérradvány és Rozgony  testvér-települési kapcsolat kialakítása alkalmából rendezett eseményhez  nyújtott támogatásért a Bethlen Gábor Alapnak

Köszönet a Füzérradvány és Rozgony testvér-települési kapcsolat kialakítása alkalmából rendezett eseményhez nyújtott támogatásért a Bethlen Gábor Alapnak

Testvér-települési kapcsolat kialakítása Rozgony és Füzérradvány között

Füzérradvány és Rozgony települések ünnepélyes keretek között  testvér-települési megállapodást kötöttek egymással.  2016. augusztus 28-án a Füzérradványi Ifjúsági Táborban nagy sikere volt az esemény kapcsán megrendezett találkozónak. Koncertnek, kulturális bemutatók fűszerezték a rendezvényt. Köszönetünket fejezzük ki a Bethlen Gábor Alapnak a támogatásért.

Pandák Pál Füzérradvány polgármestere  rendezvény megnyitóján elmondta, hogy a mai nap fontos a település életében. Füzérradvány és a felvidéki Rozgony település önkormányzata között, hosszas tárgyalások után testvér-települési megállapodás aláírására kerül sor. Ez lehetőséget teremthet a jövőben a további gazdasági és kulturális növekedésre. Kulturális és gazdasági területen szeretnének együttműködni, amelynek révén még szebb, még jobb hellyé kell, hogy váljon a két település,  tudnunk kell majd turisztikai attrakciókat nyújtani az ide látogatóknak. Cél az is, hogy a Füzérradványi Károlyi Kastélyba látogatókat itt tudjuk tartani több vendégéjszakára. Rozgony település ismert történelmi helyszínnel rendelkezik, nagy megtiszteltetés, hogy immár Füzérradvány testvér településének tekinthetjük.

Dr. Hörcsik Richárd Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselője, a rendezvény fővédnöke, köszöntőjében elmondta, hogy azért nyújtunk baráti jobbot más önkormányzatoknak, hogy érezzék ők is: hogy bár  a nyelv sokszor elválaszt bennünket, de együtt erősebbek vagyunk.

A rendezvény kapcsán élőzenei koncertet adott a Motíva Zenekar, felavatták az “Égbekiálltó gyökereink” című szabadtéri képzőművészeti alkotást. A “Világ magyarságáért” elismeréssel kitüntetett Dunai Nemzetközi Alkotókört Pandák Pál Füzérradvány polgármestere, a Magyar Kultúra Lovagja hívta meg, hogy XX. fafaragó táborát a Hegyközben, Füzérradványban rendezze. Ennek keretében faragták ki  a monumentális alkotást.

Pandák Pál polgármester

 

MOTÍVA

Motíva Együttes élőzenei koncertje

 

 

Rozgony6

Pandák Pál Füzérradvány polgármester aláír

Rozgony7

Szilágyi Gábor Füzérradvány jegyzője aláírja a testvértelepülési megállapodást

Rozgony8

Ünnepélyes keretek között írták alá a települések vezetői a testvér települési kapcsolatokat megalapozó okmányokat

Rozgony9

A színpadon Nick Ferenc, Németh-Nyima Sándor, Tóthné Szabó Mária a Magyar Kultúra Lovagjai, Papler Pál római kat.plébános, Laczkó Gabriella református lelkész, Dr. Hörcsik Richárd Abaúj-Zemplén országgyűlési képviselő, a rendezvény fővédnöke

Rozgony10

Színpad

Rozgony

Amatőr fellépők is szórakoztatták a publikumot

Rozgony2

A rendezvény résztvevőinek egy csoportja

rozgony3

Papler Pál római katolikus plébános a közösség építésének fontosságát emelte ki

Rozgony5

Szabóné Kémeri Klára a Bodrogközi EGTC igazgatója megköszönte Pandák Pálnak a folyamatos partneri együttműködését

Rozgony4

A Füzérradványi Idősek Klubja tagjai dallal köszöntötték a testvér-települési megállapodás aláírásának nézőközönségét. Felhangzott Füzérradvány Himnusza is. Citerán kísér: Pandák Pál polgármester

Felvidéki barátaink népviseletet öltöttetek a nagy nap tiszteletére

 

 

 

 

 

 Bethlen Gábor Alap2

Művésztábor

 

Nagy István festőművész képe  http://www.nagyistvan.com/

Nagy István festőművész képe
http://www.nagyistvan.com/

Az Art Galéria új képekkel gazdagodott

Kis Mária festőművész képe a Sárospataki várról

Kis Mária festőművész képe a Sárospataki várról

Bróczkó Barna festőművész képe a Füzéri várról

Bróczkó Barna festőművész képe a Füzéri várról

Nagy örömünkre visszatérő vendégeink között tudhatjuk a Zempléni Művésztanárok Alkotókörét. Július első hetében a Füzérradványi Ifjúsági Tábor adott helyet a művésztábornak. Az Art Galéria képeit újakkal gazdagították. Itt tartózkodásuk alatt szokás szerint rendeztek egy ideiglenes kiállítást az ebédlőben.

 

 

 

 

Ideiglenes kiállítás az ebédlőben

Ideiglenes kiállítás az ebédlőben

Művésztanárok a tábor kertjében

Művésztanárok a tábor kertjében

Hornyák Pál, Horváth Zoltán, Völgyi Antal

Hornyák Pál, Horváth Zoltán, Völgyi Antal

Hamarosan kezdődik a Művésztábor

2016. július 4.-én, hétfőn a füzérradványi Ifjúsági Táborban a Zempléni Művésztanárok Alkotókörének tábora.

A Füzérradványi Kastély télen is nyitva tart.

A Füzérradványi Károlyi Kastély téli zárva tartását eddig azzal magyarázták, hogy a Hegyköz turizmusa nem volt olyan mérvű, hogy a Kastélyt rentábilisan tudták volna üzemeltetni. Most más gondolkodás honosodott meg: aki viszont idejön télen, az sokkal kevesebb látnivalót talál, tehát a Füzérradványi Kastélyba biztos el fog jönni.

ART GALÉRIA FÜZÉRRADVÁNYBAN

NYITVA TARTÁS:

Munkanapokon 7.00-tól 15.00-ig nyitva tart az Art Galéria Füzérradványban. A +36-  20-518 1799 telefonszám felhívása esetén hétvégén is kinyit az Art Galéria munkatársa.

Borsos István és szobra

Borsos István és szobra

Borsos István: Fésülködő c. szobra

Borsos István: Fésülködő c. szobra

Rozványi Dávid író is meglátogatta a kiállítást.

Weblapja:
http://rozvanyidavid.fw.hu/news.php

Történet

Az Art Galéria vendégkönyvébe bejegyzett hét verset, melyek a kiállítás láttán fogantak benne.

Rozványi Dávid író gratulál Pandák Pálnak a kiállításhoz

Rozványi Dávid író gratulál Pandák Pálnak a kiállításhoz

Borsos István Fésülködő c.szobra az alábbi vers megírására ihlette:

Borsos István: Fésülködő

Meztelen lány fésüli haját,
benne szép a tavasz, a fiatalság,
az idő kegyetlen, asszonnyá érleli,
de a terrakotta őrzi,
csodaszép volt egykoron.

 

 

Borsosné Sélley Aranka: Napraforgók

Borsosné Sélley Aranka: Napraforgók

 

Borsosné Selley Aranka: Napraforgók című festményéről Rozványi Dávid a következő verset írta:

Napraforgó Úrfi hűtlen szerető,
párja helyett a Napot lesi,
de már levágva asztal foglya lett,
néki szűkre szabott a végtelen.
Eső helyett lélekcsepp élteti,
ki tudja? Talán a napról álmodik.

Hornyák Pál: Magány

Hornyák Pál: Fohász

Ez a kép (Hornyák Pál: Fohász) is a galéria kincse.  Rozványi Dávid írónak  Szent-Gály Kata verse jutott  eszébe róla:

Nézd meg, minálunk mások a Madonnák,
mint déli földön, pálmás ég alatt:
nem hord ezüsttel átszövött ruhákat,
a Gyermek sem fog színes madarat,
még angyal sincs itt, csak puszta határ.
– Egy gémeskút, meg pasztellszínű táj.

Nálunk az Asszony haldoklót vigyáz meg,
s mert nem gyakorlott kéz farag követ,
erős, kemény és hallgatag-szelíd lesz:
egy Munkásasszony, mint a többiek.
Anyjára gondol, aki arra jár.
– Egy gémeskút, meg pasztellszínű táj.

Hornyák Pál: Szőlész c. festménye

Hornyák Pál: Szőlész c. festménye

 

 

Rozványi Dávid verse:

Hornyák Pál: Öreg szőlész

Ahogy a szőlőérlelő őszön
ráncot rajzol a levélre az idő
a szőlész arca is úgy változik;
minden szüret új ráncot vetett,
halál-borrá forralja a sors
Isten lakomájára készülőn.

 

Borsos István: Szerelem

Borsos István: Szerelem

Borsos István: Szerelem
Elmész. Ölellek.
Maradj még,
melletted ruhában vagyok meztelen.
Ajkam válladon kérlel:
Maradj még!
Kezed félúton megáll,
átölelni fél.
Elmész, tudom,
de lelkemben itt maradsz.

 

Téli Bodrogpart

Téli Bodrogpart

Horkai György: Téli Bodrogpart

Karácsonyt vesztett már a tél,

a hideg oly reménytelen,

böjtöt ígér a kalendárium,

halál-temető vetést.

De ugye tudod,

hogy minden este színes

és új hajnalt ígér?

 

 KÁROLYI KASTÉLY:

Várja látogatóit a Füzérradvány Károlyi Kastély.

 

Cím: 3993 Füzérradvány, Kossuth Lajos utca 2.

NYITVA TARTÁS

Téli szezonban:

2015. november 1-től 2016. március 31-ig:

a kastély hétfő kivételével minden nap 10.00-16.00 óráig van nyitva.

Ünnepek ideje alatt: 2015. 12.21. és 2016. 01.04. között zárva.

(Kivétel ez alól 2015. december 30. az Óévbúcsúztató koncert napja amikor 10.00-től 17.30-ig  látogatható a kastély.

Az új évben nyitva tartás első napja: 2016. 01.05-én, 10.00 órától 16.00-óráig.

A kastély Parkja  folyamatosan, az  ünnepnapokon is nyitva lesz, minden nap hajnaltól sötétedésig, látogatása ingyenes.

http://www.forsterkozpont.hu/helyszinek/karolyi-kastely-fuzerradvany/632
A Kastélyparkban a villákban kialakított szálláshelyek (5 apartmanban összesen 21-fő elszállásolására alkalmasak a pavilonok) az ünnepek alatt, ill. egész télen folyamatosan üzemelnek. Ezekkel kapcsolatosan minden tájékoztatást megad a kastély munkatársa: a  +36/20/4009305 telefonon.

 

A védett kastélypark  télen is a szokott módon, térítésmentesen látogatható.
Érdeklődni lehet: +36 47/370-036, +36 47/370-078
JEGYÁRAK

1000 Ft/fő
Csoportos (min. 15 fő): 800 Ft/fő
Diák vagy nyugdíjas jegy(diákigazolvánnyal, illetve nyugdíjas esetében OEP igazolvánnyal): 500 Ft/fő
Családi jegy (2 felnőtt + 1 vagy több gyermek 18 év alatt): 2000 Ft/család

Díjtalan belépésre jogosultak:
- a 6 éven aluli gyerekek,
- a 70. életévüket betöltött személyek,
- a fogyatékkal élők, valamint kísérőik (jogosultanként legfeljebb 1 fő),
- a közoktatásban dolgozó pedagógusok,
- a miniszter által kiadott új típusú szakmai belépővel rendelkezők,
- a legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagjai,
- az újságírók (akkreditált magyar vagy nemzetközi igazolvánnyal),
- ICOM kártyával rendelkezők.
- minden kiállításra, valamennyi látogató számára a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepein; március 15-én, augusztus 20-án és október 23-án,
- az állandó kiállításokra minden hónap utolsó vasárnapján a 26 év alatti személyek, továbbá a 18 év alatti személyeket kísérő legfeljebb két közeli hozzátartozó számára.

50%-os kedvezményes belépőjeggyel látogathatják a múzeum állandó kiállításait az EGT állampolgárai:
- 6–26 éves korig
- 62 év felett

Az árak visszavonásig érvényesek.
A csoportkedvezmény igénybevételére 15 főtől van mód.Csoportos látogatás esetén előzetes egyeztetés szükséges.

Pedagógus kártya (Kizárólag akkor, ha a felmutató pedagógus diákcsoporttal utazik)
Újságíró igazolványt csak abban az esetben fogadunk el, ha az újságíró tudósítás céljából, előzetes egyeztetéssel érkezik.

NE DOBJA EL JEGYÉT!
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság barlangjainak látogatásakor a füzérradványi Károlyi-kastélyba szóló, egy évnél nem régebbi jegyének felmutatásával 20 százalék kedvezményt kaphat. Az ANP, egy évnél nem régebbi jegye felmutatásával a Károlyi-kastélyba ugyancsak 20 százalékos kedvezménnyel léphet be.

SZOLGÁLTATÁSOK

A Károlyi-kastély parkjában lévő villaépületekben 3, 2 és 1 szobás apartmanokban összesen 21 vendég elhelyezésére van lehetőség.

Szálláshely árak: 18 000 Ft/apartman (maximum 5 fő), ha 5 főnél kevesebben bérelnek vendégházat, 3600 Ft/fő áron vehető igénybe a szállás.

KAPCSOLAT

Károlyi-Kastély
Információ, szállásfoglalás, rendezvények: Rédai Zsoltné: + 36 20/ 400 93 05
Porta, fax, telefon: +36 36 47/ 370036
Gondnok: Rédai Zsolt + 36 20/ 400 1318
Pénztár: + 36 47/ 370078

A Károlyi-kastélyt keresse a facebookon is!  (Füzérradványi Károlyi-kastély)

Forster Központ
Cím: 1014 Budapest Táncsics Mihály utca 1.
Telefon: +36 1 225 4800
Fax: +361 225 4900
E-mail: info@forsterkozpont.hu
PROGRAMOK

 

Állandó kiállítás
A főúri világ hangulata: korabeli enteriőrök, trófeák. könyvtárszoba, ebédlő, grófi szalon, hálószoba, márványmedencés fürdőszoba.

Rédai Zsolt magángyűjteménye

XVIII-XIX. századi puskák

 

Füzérradvány