Rendezvények

Megjelent: 2018. december 23.

RENDEZVÉNYEK


ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK 2018-ban

IV ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 2018.

Füzérradványban a falu adventi koszorúján Pandák Pál polgármester meggyújtotta a IV. adventi gyertyát.

Pandák Pál gyertyát gyújt (Fotó: Szabóné Fisser Ágnes)

III. Adventi gyertyagyújtás Füzérradványban 2018-ban.

Makó László gyertyát gyújt.(Fotó: Szabóné Fisser Ágnes)
Füzérradványban Advent III. vasárnapján Makó László református kántor, az Ezüst Hárs Népdalkör tagja gyújtotta meg a falu adventi koszorúján a gyertyán.
Sipőcz Attiláné sz.Berecz Katalin ekképpen írt a rendezvényről:
“Advent III. vasárnapja Füzérradványban.

Mint az országban mindenfelé, úgy minket is szépen betakart az idei első havacska. Bocsássa meg a világ, de én úgy nem tudok haragudni rá. Örülök neki, mint a gyerek. Hát most mit tegyek !? Jó lenne, ha kitartana karácsonyig, de az sajnos nem biztos.
Tehát ennyire szép, fehér világ fogadta a mi szépséges Szent-családunkat, vasárnap délután 4 órakor, amint gyülekeztünk a III. gyertya meggyújtására.
Egy nagyon szép emléket, örökértékű műalkotást kapott a mi kis falunk Viktor Sefcsik festőművész úrtól.
Hála, köszönet és nagy-nagy gratuláció érte !!! Köszönjük művész úr ! Most már elmondhatjuk, hogy van nekünk egy igazi, szép, saját Betlehemünk, ami tényleg a miénk. Itt készült nálunk, a mi környezetünk van, szinte teljesen megfestve a háttérben. Gyönyörű !!! Élethű, szinte érezni lehet a kedves családot lelkileg, és az ajándékot vivő 3 királyokat !
Ilyen emelkedett hangulatban köszöntötte Szabóné Fisser Ágnes az egybegyűlteket, szintén egy szép verssel, adventi gondolatokkal. Ismét Bistei Miklós versmondásában gyönyörködhettünk. Miki, őszinte szívű tiszteletem, amiért így, ilyen kedvvel, és szívesen bevállalod ezt a szép dolgot !
Balogh János kovácsvágási lelkész úr nagyon szép szavakkal szólt az ünneplő emberekhez. Szt. Jakab apostolt idézte, amint inti az embereket: készüljünk, legyünk készen az Úr érkezésére. Lelkünket öltöztessük fehérbe, tisztán minden bűntől ! Úgy várjuk a mi Megváltónk születését !
Ahogyan a szép adventi ének is mondja: “Várj ember szíve készen, mert jő a Hős, az Úr.”
Papler Pál plébános úrtól is kaptunk szép gondolatokat és ami nekem mindig is a legfelemelőbb, a közösen elmondott Miatyánk imádságunk. Sokan tudják, akik olvassák az “Angyal-könyvek”-et, hogy ez mit jelent ! Tudom, vannak kétkedők is ! – nekem mégis jó érzés tudni róla, hogy Isten-angyalai viszik szavanként fel a Mennyekbe, imáinkat !
Ezeket a könyveket papok, püspökök hagyják jóvá ! Én ezért is bízom bennük.
Szállj, szállj magasra szíveink reménye. Hiszem, hogy minden szavunk eljut a jó Istenünkhöz !
A III. adventi gyertya meggyújtását id. Makó László úrra bíztuk. Ö, szintén minden dicséretet megérdemel ! Tevőleges résztvevője minden ünnepségnek. Látszik Rajta, hogy teljes szívvel teszi, amire megkérik !
Ég már mindhárom gyertya a mi gyönyörű Betlehemünk előtt!
Szinte alig akartuk elhagyni, otthagyni. Jó volt ott lenni, nézni, beszélgetni, elgondolkodni . Mit érezhettek, hogyan tanakodhattak a korabeli egyszerű pásztorok, akik ott éltek a Megváltó születésének a közelében. Ott őrizték a nyájukat, gyönyörködtek a hatalmas, csillagos égboltban. És , egyszer csak az a szépséges, nagy csillag megjelent felettük !
Lúdbőrzöm a gondolattól is ! Csodálatos !
Volt még egy számomra gyönyörű esemény, gyermekeket is láttam a felnőttek között ! Hörcsik Lászlóné Piroskának a fia Dénes hozta el a kislányát, Csengét ! Gyertek csak, legyen minden alkalommal itt a helyetek. Hála Istennek láttam még egy nagyobb gyermeket is az édesapjával, gondolom. Örült a szívem, hogy talán a gyermeki lelkekben is megfogamszik a hit, az ünnep, hogy nem csak eszem-iszomból áll, hanem imádságból is.
Első helyen kell szerepeltetnünk a hitünket, hiszen keresztények vagyunk ! Nekünk ez az ünnep, a karácsonyvárás, a csendes, megnyugodott imádkozás !
Az Istenhez fordulás !

Még egy hét és megérkezünk, és megérkezik hozzánk a mi Üdvözítőnk !

Szeretettel kívánok Mindannyiunknak kellemes karácsony-előtti készülődést !”Advent III. vasárnapja Füzérradványban.”(Sipőcz Attiláné Berecz Katalin)

II. Adventi gyertyagyújtás Füzérradványban 2018-ban.


A második adventi gyertyát Bistei Miklós római katolikus gondnok, az Ezüst Hárs Népdalkör tagja gyújtotta meg, akinek édesapja kántor volt.

Bistei Miklós gyertyát gyújt

Bistei Miklós gyertyát gyújt

(Fotó: Szabóné Fisser Ágnes)
Sipőcz Attiláné sz. Berecz Katalin a következő gondolatokat osztotta meg az esemény kapcsán:
“A második adventi gyertya meggyújtása Füzérradványban.

Szép lassan haladnak a napok, hol derűsen, hol borúsan, de közeledünk a karácsonyhoz.
Viszonylag kellemes időben gyülekeztünk a gyertyagyújtásra. Szabóné Fisser Ágnes ismét egy nagyon szép verset választott beköszöntőjéül. Csata Ernő Advent. Gyönyörű gondolatokat hallhattunk. Majd Makó László mondott szintén gyönyörű verseket. Kárász Izabellától és Zagyi G Ilonától az Adventi angyalokat hallottuk.
Együtt gondolkodtunk a várakozási időszak minél szebb, kellemesebb eltöltéséről Balogh János református lelkésszel. Közösen mondtuk imánkat, a Miatyánkat Papler Pál plébános úrral.
A második gyertya meggyújtásával Bistei Miklós lett megbízva. Tradicionális templomi szekrestyés család sarja.
Mindig, minden templomi munkálatokból derekasan kiveszi a részét, mégha nehezére esik is, a fájós térde miatt !
Szállj, szállj magasra szíveink reménye énekeltük a lassan ránk boruló alkonyatban, a kis falunk csendjében. Szépen hangzanak az énekek a maroknyi-kis csapat ajkáról.
Én elgondolkodtam, vajon itt leszünk jövőre is !???
Nem tudhatjuk. Ez a jövő zenéje lesz !
Most még itt vagyunk. Itt leszünk a jövő vasárnap is, a harmadik gyertya meggyújtásánál is.
Kérek szépen Mindenkit, aki csak teheti jöjjön el és legyünk együtt ! Tudjuk: ha ketten össze gyűltök az én nevemben, én ott leszek köztetek .

További szép, meghitt adventi ráhangolódást kívánok Mindannyiunknak !

Berecz Katalin, Füzérradvány, 2018.12.10.”

Első adventi gyertyagyújtás Füzérradványban, 2018-ban.

Füzérradványban Viktor Sefcik festőművész gyújtotta meg az első adventi gyertyát 2018-ban.

Viktor Sefcik festőművész meggyújtja a gyertyát

Viktor Sefcik festőművész meggyújtja a gyertyát

(Fotó: Szabóné Fisser Ágnes)

 

VADÉTELFŐZŐ ÉS VADÁSZNAP

 Hagyománya van Füzérradványban a vadászati kultúrának. Ennek egyik megtestesülése, hogy évente Nemzetközi Vadételfőző és Vadásznap kerül megrendezésre a Füzérradványi Károlyi Kastély Parkjában, általában május első napjaiban.

 


 

Derelyefesztivál

 

Füzérradványban évente egyszer Derelyefesztivált tartanak.

A Füzérradványi VI  Derelyefesztivál díjazott csapatai ilyen tányért kaptak ajándékba

A Füzérradványi VI Derelyefesztivál díjazott csapatai ilyen tányért kaptak ajándékba

 

A Füzérradványi Idősek Klubja tagjaiból álló "Őszirózsák" nevű csapat lett az első helyezett.

A Füzérradványi Idősek Klubja tagjaiból álló “Őszirózsák” nevű csapat lett az első helyezett.