Intézmények

Megjelent: 2013. április 23.

Szociális Alapszolgáltatási nyújtó telephelyeink a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ (3994 Pálháza, Dózsa Gy. u. 33.) szakmai irányítása alá tartoznak.

FÜZÉRRADVÁNYI IDŐSEK KLUBJA

Ellátottak számára nyitva álló helyiség:

3993 Füzérradvány, Táncsics M.u. 11/A

Tel:+36/20/287-5794

Tóth Lászlóné Mónika szociális munkatárs

Nyitva tartás: hétköznapokon: hétfőtől csütörtökön 9.00-15.00 között, pénteken 9.00-tól 14.00-ig.

 

Ellátott feladatok:

- idősek nappali ellátása Füzérradvány területén.

 

 

 

Az intézményben az Ön területileg illetékes ellátottjogi képviselője:

Dr. KottmanDezső

Munkaidőben elérhető telefonszáma:

06/20/489-9612

email: kottman.dezso@obdk.hu

 

PÁLYÁZAT:

Füzérradvány Község Önkormányzata által benyújtott „A szociális alapellátás feltételeinek javítása Füzérradvány községbencímű pályázat – mely az ÉMOP-2009-4.2.1/A-11-2012-0014 számú, „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címmel kiírt program keretein belül valósul meg – Támogatási szerződésének aláírására a nyertes önkormányzat és a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.között 2012. október 03-án került sor.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege

50.911.142,- Ft.

 

Füzérradvány Község Önkormányzata,„A szociális alapellátás  feltételeinek javítása Füzérradvány községben”címmel, sikeres pályázatot nyújtott be, az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0014 számú – „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címmel kiírt programra. A beruházás, a Magyar Állam és az Európai Unió ál­tal nyújtott 50.911.142,- Ft támogatásnak és az Önkormányzat által biztosított 2.679.534,- Ft for­rás­nak köszönhetően, 53.590.676,- Ft értékben valósul meg.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:

50.911.142,- Ft.

 

2012. június 15.

 

 

Füzérradványi Digitális Jólét Program Pont

3993 Füzérradvány, Táncsics u. 11.

Telefon: +36/20-287-5794 és +36/47/370-008
Digitális Jólét Program Pont ID: 6021
Tóth Lászlóné  mentor ID: 467

Tel: +36/30/910-7465

Nyitvatartás:
Hétfő: 8.00-12.00. 12.30-15.00

Kedd 10.00-12.0012.30-18.30

Szerda 10.00-12.0012.30-18.30.

Csütörtök: 8.00-12.00, 12.30-15.00.

Péntek: 8.00.-12.00

Térítésmentes szolgáltatásokról a helyszínen tájékozódhat.

Felügyeleti szerv:

 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

(KIFÜ)

Székhely: 1011 Bp., Iskola u. 13.; Levelezési cím: 1255 Bp., Pf.: 182.

Tel.:  +36 1 795-2860 Fax:  +36 1 795-0036   Web:  http://www.kifu.gov.hu

                                         http://www.emagyarorszag.hu

 

 

Digitális Jólét Program Pont
Digitális Jólét Program Pont

 

 

Falugondnoki Szolgálat
Füzérradvány község Önkormányzata saját fenntartásában falugondnoki szolgálatot tart fent.
Kenyhercz Csaba Falugondnok

06-30-915-2322